Skip to main content

O firmě

Společnost VAPE se zabývá vývojem, výrobou a prodejem zapalovacích systémů, digitálních řídících jednotek, alternátorů, regulátorů a jiných přístrojů s použitím na motocykly, vodní čluny, sněžné skútry a jiné zážehové motory.

Firma zaujímá v ČR přední pozici ve výrobě elektropříslušenství pro motocykly, vodní a sněžné skútry, dodává do prvovýrob i desítkám servisů. Své výrobky vyváží do více zemí Evropy, např. Německo, Španělsko, Rakousko, Švýcarsko aj.

Historie a současnost

FIRMA VAPE SPOL. S R.O. BYLA ZALOŽENA V ROCE 1991.

    Společnost vznikla v regionu s dlouhodobou tradicí leteckého a automobilového průmyslu. Zakladatelem firmy byl současný jednatel, který společně s 8 zaměstnanci s odbornou praxi, vytvářeli základ společnosti. Již prvním záměrem bylo: Vstoupit na světový trh v oblasti zapalovacích a zdrojových souprav pro historické motocykly mnoha typů světových, továrních značek. Následné aktivity pak směřovaly na vývoj, výrobu a prodej komponent zapalování, alternátorů a regulátorů napětí nejen pro motocykly, ale také pro vodní skútry, malotraktory a jiné spalovací motory.

    Činnost firmy byla zahájena v květnu 1991, v garáži rodinného domu a dále realizována přes několik pronajímaných prostor. S postupným nárůstem zaměstnanců bylo nutné hledat další, větší administrativní a výrobní prostory. V roce 2004 se podařilo koupit vhodný, byť velmi zdevastovaný objekt na Bílanské ulici v Kroměříži, v nynějším sídle firmy.

       Koupě tohoto objektu znamenala velký pozitivní zlom pro další růst firmy. Velká rozloha objektu umožnila nejen moderně rekonstruovat stávající nemovitosti, ale také postavit nové budovy a objekty. Architektonické rozdělení jednotlivých budov i místností slibovalo dobrou budoucnost dalšího rozvoje firmy.

     V každém roce docházelo průběžně k výrazným rekonstrukcím, výstavbě a modernizaci celého objektu firmy. Souběžně bylo značně investováno do nákupu nových, moderních technologií. Od roku 2006 bylo v areálu postaveno a vybaveno několik dalších budov.

    Lze však zdůraznit, že prvních 15 let existence firmy bylo nesmírně náročné období pro získání finančního zajištění podnikání a následného splácení získaných úvěrů. To všechno bylo v době velmi nestabilního tržního prostředí. Stejně tak bylo velmi náročně, si vybudovat dobré postavení na trhu a získat důvěru zákazníků.  To všechno si vyžadovalo opakovaně vstupovat do velkých rizik, s jasnou vizí, maximálním úsilím a neochvějnou vírou v lepší budoucnost.

    Velké dílo se podařilo a v současné době je areál firmy i technologické vybavení na velmi dobré úrovni, srovnatelné s evropským trendem.

Stálým cílem je maximální spokojenost zákazníků, pružnost vývoje, konstrukce, výroby, uspokojení velkých i menších zakázek a využívání rozsáhlé moderní technologie.

Přednosti firmy

Souprava

Firma má vlastní vývoj a technický úsek s dlouholetou zkušeností. Uvedený tým pracovníků je schopen pružně zajišťovat vývoj a inovace výrobků.

Předmětem činnosti je týmová práce se zaměřením na adaptace  zapalovacích systémů, alternátorů a regulátorů napětí v oblasti historických motocyklů mnoha typů světových továrních značek.

Další velkou předností  firmy je vysoká pružnost realizace zakázek z důvodu širokého spektra různých profesních oborů bez vnějších kooperací.

Naše výrobky vynikají svými technickými parametry, které jsou na vysoké úrovni. Stejně tak vynikají vysokou kvalitou a spolehlivostí.

Výrobní potenciál VAPE

CNC hala or

Výroba je řízena skupinou vedoucích pracovníků s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Velmi důležitým článkem řízení výrobních procesů je specificky vytvořený informační systém, který zajišťuje a pomáhá realizovat zakázky od objednávky až po expedici.

Výroba je rozprostřena v řadě budov areálu firmy. Pracoviště jsou rozčleněna  na jednotlivé montáže dle oboru. Dále pak na specifická pracoviště jako jsou obrábění CNC stroji včetně robotických pracovišť, dále lisovny plechových a plastových dílců, pracoviště povrchové ochrany vybavené automatickou fosfátovací linkou, pracoviště osazovacích automatů SMD  elektronických součástí a další montážní technologie a nástroje.

Montaz

Systém řízení jakosti – zajištění kvality výrobků

Dodržování pravidel a předpisů procesů řízení jakosti zajišťuje oddělení řízení jakosti.  Na tomto procesu se samozřejmě angažují všichni vedoucí výrob včetně všech zaměstnanců. Z toho je zřejmé, že si všichni uvědomujeme, že kvalita a spolehlivost výrobků je pro nás nejdůležitější a odráží se na důvěře a spokojenosti zákazníků.

Pro tento proces kvality je nutné zajistit vhodné podmínky. Firma disponuje kromě řady základních měřidel, třemi kusy špičkových 3D  měřících  zařízení pro měření strojních komponent a řadou zkušebních stavů pro měření elektrických a elektronických výrobků.

Každý výrobek prochází řadou kontrolních operací v průběhu výrobního procesu. Dále každý elektrický a elektronický výrobek je dvakrát testován na všechny funkce před tím, než je vyexpedován z firmy zákazníkům.

Tímto je zajištěna vysoká kvalita a spolehlivost výrobků VAPE spol. s r. o.

 

Činnost jednoho ze skupiny 3D měřících zařízení můžete shlédnout na krátkém ukázkovém videu.

 

 

Certifikace

S cílem zvýšit spokojenost zákazníka jsme v naší firmě zavedli systém managementu kvality, který máme od roku 2008 certifikován dle mezinárodní normy BS EN ISO 9001 britskou certifikační společností NQA.

Pomáháme

Vážíme si toho, že se naší firmě daří a žijeme v relativně klidném prostředí, přičemž si uvědomujeme, že tomu tak není v řadě jiných zemí.  Toto je důvodem, že již několik let finančně pomáháme přes dobročinné organizace lidem ve světě, kteří pomoc potřebují.

Níže uvádíme seznam dobročinných organizací, přes které posíláme finanční pomoc:

  • Člověk v tísni
  • Lékaři bez hranic
  • CARE
  • Světlo pro svět
  • Fond ohrožených dětí
  • Zdravotní klaun